Explore

Prešlo pár rokov, odkedy sa z chválového tímu Spoločenstva Piar vyvinula GodKnows ako samostatná kapela. Dnes vedú chvály s novým poznaním Otcovej dobroty, stavajú na identite a intimite. Počas chvál sa modlia za osobné stretnutie ľudí s Bohom, uzdravenia a nové prebudenie.

“Naším snom je nechať preniknúť Otcov svet do nášho sveta – ako v nebi tak i na zemi. Všetko bolo zaplatené a preto môžeme vstúpiť tak blízko, ako ešte nikdy predtým.” GodKnows plánuje nahrávať nové CD v máji tohto roku, viac info na FB - www.facebook.com/godknows.piar

Naše CD si môžete zakúpiť na iTunes alebo Godzone Shop-e.


Nedávame Ti chválu, dávame Ti seba.

25. jan 2014

GodKnows vychádza zo Spoločenstva Piar. Viac informácií o Spoločenstve nájdete na www.piar.sk

V prípade, že nás chcete požiadať o službu u vás, kontaktujte nás, prosím.
Boris Višňovský
boris@piar.sk
+421 915 580 082


Spoločenstvo Piar
A. Hlinku 48
971 01, Prievidza


Spevník kapely GodKnows

GodKnows - Facebook
Johno | Andrej | Boris | Lukáš | Boris | Maťo